Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność za zawartość
Zawartość naszej strony internetowej została opracowana i zebrana przez nas z zachowaniem największej staranności. Jako dostawca usług odpowiadamy za własne treści zawarte na naszej stronie. Jeśli jakiekolwiek informacje naruszać będą obowiązujące przepisy prawa, usuniemy je lub zablokujemy możliwość korzystania z nich. Przyjęcie odpowiedzialności w tym względzie nastąpić może jedynie w przypadku, gdy możliwe jest przypisanie nam świadomego naruszenia prawa. Takie treści zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte po potwierdzeniu, iż doszło do naruszenia prawa.

Łącza
Nasza strona internetowa zawiera łącza do zewnętrznych stron podmiotów trzecich, których zawartości nie jesteśmy w stanie monitorować ani kontrolować. Nie odpowiadamy za treści stron, do których podane są łącza i nie prezentujemy tych treści jako własne. Odpowiedzialność za zawartość stron podmiotów trzecich jest zatem wyłączona. Za treści zawarte na tychże stronach, do których podano łącza, odpowiada zawsze dostawca lub operator tych stron. Jednakże w czasie ustanawiania łącza przedmiotowe strony wolne były od treści bezprawnych. Bez konkretnego dowodu naruszenia prawa, nie jest uzasadnione wprowadzanie stałego monitorowania zawartości stron, do których łącza umieszczono na naszej stronie. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa bezzwłocznie usuniemy takie łącza z naszej strony.

Prawo autorskie
Elektroniczne bazy danych, teksty, obrazy, grafiki, szablony lub inne treści zawarte na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim. Powielanie, rozpowszechnianie, edytowanie lub inne wykorzystanie, które nie jest bezsprzecznie dozwolone przez Ustawę o prawie autorskim, prawach pokrewnych lub innych przepisach prawa, wymaga naszej pisemnej zgody. Dotyczy to również tych treści niniejszej strony, które mogą być umieszczone na stronach internetowych osób trzecich lub są powielane w inny sposób. Pobieranie informacji z niniejszej strony oraz kopiowanie ich dozwolone jest jedynie w celu niekomercyjnym, na użytek własny. Operatorzy strony zawsze starają się przestrzegać praw autorskich należących do osób trzecich i/lub wykorzystywać jedynie te prace, które stworzyli sami lub które są bezpłatne.

Prawa autorskie do zdjęć prasowych
Zdjęcia prasowe Messer, które można pobrać z naszej strony internetowej, wykorzystywane mogą być jedynie do celów dziennikarskich, w celu stworzenia artykułu redakcyjnego lub naukowego. Prawa autorskie do takich zdjęć pozostają własnością Messer. Obrazy, które są wykorzystywane, zmieniane, rozpowszechniane i/lub elektronicznie przetwarzane w celach określonych powyżej, muszą zawierać przytoczenie źródła („Zdjęcie: Grupa Messer”). Zabronione jest przekazywanie zdjęć osobom trzecim w dowolnej formie w celach komercyjnych. Korzystanie ze zdjęć prasowych jest nieodpłatne. W zamian prosilibyśmy Państwa o przesłanie nam projektu artykułu/publikacji lub o przesłanie krótkiej informacji w przypadku filmu lub środka elektronicznego.