Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Otwarcie zakładu w Turku

15 czerwca 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie Wytwórni Gazów Skroplonych w Turku.

Ceremonia otwarcia zakładu_15.06.2016

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (Michał Przybyszewski - dyrektor techniczny, Stefan Messer - wnuk założyciela firmy, burmistrz Romuald Antosik, Agnieszka Sygitowicz - wice-prezes ŁSSE oraz Dirk Fuenfhausen - prezes Messer Polska Sp. z o.o.)

Na tle regionu Europy Środkowej polski rynek gazowy w ostatnich latach odnotowuje największą i najszybszą dynamikę wzrostu. Z tego powodu Spółka Messer Polska zdecydowała o zainwestowaniu około 31 mln euro w budowę nowego zakładu wytwarzającego gazy skroplone wraz z napełnialnią gazów sprężonych. Instalacja kriogenicznego rozdziału powietrza podobna jest do tej, działającej już od 2009 roku w Rybniku. Zakład powstał w Turku, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez spółkę MP Production, której jedynym udziałowcem jest Messer Polska Sp. z o.o. Inwestycja jest efektem konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju Grupy Messer w Polsce i będzie drugim w kraju, w ramach Grupy, zakładem tego typu. W związku z kolejną inwestycją w Polsce, Messer spodziewa się dalszego, dynamicznego wzrostu przychodu, optymalizacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz poprawy rentowności, co w efekcie będzie prowadzić do maksymalizacji spodziewanych zysków.

Samodzielne centrum produkujące gazy, przygotowane jest do wytwarzania tlenu o czystości 3.5, azotu 5.0 i argonu 5.0, również do zastosowań w przemyśle spożywczym. Część produktu wytwarzanego przez instalację rozkładu powietrza trafia bezpośrednio do napełnialni gazów sprężonych, w której pełnione są butle oraz wiązki zarówno gazami jednorodnymi, jak i mieszaninami dwu- i trójskładnikowymi pod ciśnieniem 200 i 300 bar. Płynące z tego korzyści są nieocenione, ponieważ gazy techniczne wykorzystuje się właściwie w każdej dziedzinie życia, hasło „Gases for Life” w pełni oddaje ich szerokie spektrum zastosowania.

Wysoce zautomatyzowana napełnialnia gazów sprężonych, jest najnowocześniejszym, w ramach grupy Messer, zakładem tego typu w Polsce. Systemy sterowania i kontroli pozwalają na napełnianie butli oraz wiązek gazami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów. Wytwarzane produkty spełniają wymogi normy ISO 22000 jak również trwają prace nad wdrożeniem standardów systemu ISO 9001 i ISO 14000.

Prezes Zarządu Spółki Messer Polska Dirk Fünfhausen o inwestycji: „Celem naszych działań jest wzrost ekonomiczny, umożliwiający firmie wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Nowa inwestycja w centrum kraju pozwoli na znaczącą poprawę procesów logistycznych i wyraźne obniżenie kosztów transportu przy jednoczesnym zwiększeniu naszej siły rynkowej”.

Zakład w Turku