Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Produkty

Od acetylenu do ksenonu… Grupa Messer oferuje Państwu dużo więcej niż tylko gazy. Nasze know-how w zakresie technologii zastosowań jest równocześnie szerokie i wysokospecjalistyczne. Tym samym jest kluczem do optymalizacji procesów produkcyjnych w aspekcie zarówno jakościowym, ekonomicznym jak i innowacyjnym.

Dzięki powyższym faktom uzyskujecie Państwo wartość dodaną, obojętnie czy działacie w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym, ochrony środowiska, elektronicznym, medycynie czy technice spawalniczej.

To samo dotyczy systemu dostaw, począwszy od pojedynczych butli, poprzez cysterny, aż do instalacji on-site produkujących gaz na terenie Waszego zakładu. Wspólnie znajdujemy warianty zasilania gazami, optymalne do poziomu Państwa zapotrzebowania.

Dostarczymy Wam gaz w stanie skroplonym lub gazowym, w żądanych ilościach i jakościach -  zgodnie z wymaganiami.

W naszym portfolio znajduje się również stosowny osprzęt, który pozwoli na optymalne wykorzystanie i zastosowanie naszych produktów.

Messer Polska oferuje:

  • gazy techniczne skroplone i sprężone, m.in.: tlen, azot, argon, dwutlenek węgla oraz acetylen, wodór i hel,
  • gazy medyczne i specjalne wysokiej czystości, kalibracyjne, mieszaniny wzorcowe,
  • osłonowe gazy spawalnicze do spawania metodami: TIG (WIG), MIG, MAG M, MAG C oraz do osłony grani w pełnym zakresie; m.in. mieszanki spawalnicze Ferroline®, Inoxline® oraz Aluline®,
  • gazy laserowe: Lasline®
  • gazy spożywcze: dwutlenek węgla, azot, mieszanki gazowe Gourmet,
  • kompleksową realizację systemów magazynowania i rozprowadzania gazów,
  • kompleksową realizację projektów instalacji urządzeń do produkcji gazów w zakładzie klienta (systemy on-site),
  • usługi serwisowe,
  • profesjonalne doradztwo w zakresie technologii zastosowań gazów technicznych i gazów specjalnych.

 

System logistyczny
Stosowany przez firmę Messer Polska system logistyczny umożliwia zaopatrywanie klientów w gazy sprężone w butlach stalowych, w wiązkach butli oraz w gazy skroplone dostarczane autocysternami.

Messer Polska oferuje zainstalowanie i serwisowanie własnych urządzeń zaopatrzeniowych do magazynowania, odparowywania, mieszania bądź rozprężania gazów technicznych, a także instalacje rozprowadzające gazy do miejsc poboru.

Przy stałym, ciągłym zapotrzebowaniu klienta na gaz istnieje możliwość zainstalowania urządzeń produkujących gaz w miejscu jego wykorzystania (systemy on-site). Urządzenia tego typu są każdorazowo dostosowane do indywidualnego profilu zużycia.