Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Systemy dostaw

Pozwólcie, aby nasze doświadczenie pracowało na sukces Waszej firmy!

Jak funkcjonuje instalacja rozdziału powietrza
Rurociągi
On-site
Gazy w cysternach i zbiornikach stokażowych
Gazy techniczne w butlach
Gazy specjalne
Gazy medyczne
Hardware


Jak funkcjonuje instalacja rozdziału powietrza
 

Messer Luftzerlegungsanlage in ChinaDla firmy Messer powietrze jest surowcem, z którego pozyskiwane są w czystej
postaci składniki gazowe takie jak: tlen, azot i argon oraz rzadkie gazy szlachetne, jak
krypton i ksenon. Gazy czyste pozyskujemy w instalacjach rozkładu powietrza, które
znajdują zastosowanie dla wielu procesów przemysłowych i czynią te procesy
bezpiecznymi i ekonomicznymi.

Powietrze jest zasysane do dużych sprężarek, a mieszanina gazów zostaje schłodzona w wymiennikach ciepła aż do temperatury upłynnienia. Następuje to w skrajnie niskich temperaturach do minus 196 stopni. Ponieważ poszczególne składniki powietrza odparowywują w różnych temperaturach, to można je pozyskiwać w czystej postaci i odseparowywać w wysokowieżowych kolumnach separacyjnych. 


Rurociągi

W zwartych obszarach przemysłowych z wieloma dużymi odbiorcami, jak na przyklad
przy produkcji stali lub w przemyśle chemicznych i farmaceutycznym, zaopatrzenie w
gazy może być realizowane przez firmę Messer przy pomocy automatycznie
sterowanego systemu rurociągów.

Acetylen
Azot
Powietrze sprężone
Tlen
Tlenek wegla
Wodór
                                           

On-site

W przypadku dużego odbiorcy, u którego brak możliwości podłączenia do systemu
rurociągów, oferujemy wytwornice do produkcji gazów w miejscu ich
wykorzystania. Praca tego urządzenia może być zdalnie sterowana.

Instalacje rozdziału powietrza produkują:
Argon
Azot
Krypton
Ksenon
Ten

Generatory kriogeniczne produkują:
Azot
Powietrze sprężone
Tlen

Urządzenia membranowe produkują:
Azot

Urządzenia PSA produkują:
Azot
Tlen

Urządzenia VPSA/VSA produkują:
Tlen

Reformery pary produkują:
Gazy syntetyczne
Wodór 

Gazy w cysternach i zbiornikach stokażowych

 Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla dostaw o średnim poziomie zużycia jest
transport gazów autocysternami i magazynowanie ich w postaci cieczy kriogenicznej
lub w postaci sprężonej. Nasze produkty są do Państwa dyspozycji w zbiornikach
izolowanych wraz z parownicami lub zbiornikach ciśnieniowych.

Argon
Azot
Dwutlenek węgla
Gaz ziemny
Grieson®
Hel
Tlen
Tlenek węgla
Wodór

Gazy techniczne w butlach

Butle lub wiązki butli sprawdzają się w przypadku dostaw mniejszej ilości gazów, zwłaszcza dla zastosowań w zakresie spawania i cięcia.

Argon 4.6 i 4.8
Azot
Dwutlenek węgla 
Powietrze sprężone
Tlen 2.5 i 3.5 (Oxycut®)

Osłonowe gazy spawalnicze:

Ferroline® - do spawania stali niestopowych i niskostopowych
Inoxline® - do spawania stali wysokostopowych
Aluline® - do spawania aluminium oraz metali nieżelaznych 
Gaz formujący - do osłony grani spoiny przy spawaniu stali wysokostopowych

Megalas® - gaz procesowy do laserów przemysłowych

Gazy palne takie jak:
Acetylen
Butan
Gaz ziemny
MAPP®
Propan

Wodór

Gazy specjalne

Firma Messer oferuje obszerny program produkcji gazów o najwyższej czystości, mieszanin standardowych, a na życzenie klientów - jeśli to tylko technicznie możliwe - indywidualnie sporządzone mieszaniny gazów o dowolnym składzie. Gazy specjalne dostarczamy w różnych objętościach: od pojemników jednorazowych o pojemności
kilku litrów aż do wiązki butli o ciśnieniu do 300 bar.

Ciekły hel:
w zbiornikach Dewara

Gazy wysokiej czystości:
Argon do 7.0
Azot do 7.0
Dwutlenek węgla do 6.0
Hel do 7.0
Tlen do 5.5
Wodór do 6.0

Gazy szlachetne:

Krypton
Ksenon
Neon

Mieszaniny standardowe:
Argon/metan
Gaz do dojrzewania bananów
Hel/wodór
Mieszaniny do techniki oświetleniowej
Mieszanki fluorowe
Mieszaniny laserowe
Powietrze syntetyczne
itd.

Mieszaniny indywidualne:
Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania mieszanin (gazy do kalibrowania, gazy kontrolne), sporządzonych z ponad 100 możliwych do wyboru komponentów, w zakresie stężeń od 1 % do ppb. Na życzenie możemy przedstawić certyfikat instytucji akredytującej.

Tlenek węgla 

Węglowodory takie jak:
Acetylen
Butan
Etylen
Metan
Propan
Propylen
itd.

Gazy nieorganiczne takie jak:
Amoniak
Chlor
Czynniki chłodnicze
Dwutlenek siarki
Siarkowodór
Sześciofluorek siarki
Tlenek azotu

Gazy laboratoryjne takie jak:

gazy i mieszaniny gazowe w pojemnikach jednorazowych o małej pojemności wraz z oprzyrządowaniem do ich użytkowania.

Gazy dla elektroniki:
Gazy nieorganiczne o wysokiej czystości oraz mieszaniny gazów do produkcji półprzewodników.

Gazy medyczne

Firma Messer dostarcza gazy o wysokiej czystości dla zastosowań medycznych oraz produkty medyczne i rozwiązania dla małych praktyk lekarskich, szpitali, laboratoriów, a także użytku domowego.

Gazy do zastosowań medycznych:
Azot
Dwutlenek węgla
Mieszaniny gazowe
Podtlenek azotu
Tlen

Hardware

Firma Messer oferuje armaturę i instalacje zasilające w gazy oraz profesjonalne doradztwo w zakresie ich zastosowania.

Hardware dla gazów sprężonych:
Armatura laboratoryjna
Punkty poboru
Reduktory ciśnienia
Stacje rozprężania
Urządzenia doczyszczające
Urządzenia zabezpieczające
Zawory i manometry

Hardware dla gazów cieklych:
Instalacje gazowe
Izolowane gazociągi do przesyłu ciekłych gazów
Zbiorniki transportowe i magazynowe