Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Produkty i zastosowania

Firma Messer dostarcza szeroką gamę gazów przemysłowych w różnych stanach skupienia i o różnych stopniach czystości. Rozkład powietrza jest przy tym najważniejszym procesem ich wytwarzania. W zakresie oferty znajdują się również dwutlenek węgla i gazy palne, które są pozyskiwane z innych źródeł. W zależności od wielkości zapotrzebowania i zastosowania, stosowane są różne systemy dostaw.

Poniżej znajdziecie Państwo krótkie charakterystyki niektórych ważniejszych gazów. Jedno kliknięcie myszką i znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o czystości i systemach dostaw.
Dodatkowo przedstawiamy ogólne obszary zastosowań wybranych produktów.

Acetylen i inne gazy palne
Argon
Azot
Dwutlenek węgla
Hel
Osłonowe gazy spawalnicze
Tlen
Tlenek węgla
Wodór