Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Wodór

Wodór jest najlżejszym z wszystkich gazów. Najważniejszymi procesami wytwarzania wodoru są katalityczne procesy reformingowe (steam-reforming) oraz elektroliza roztworów chlorku potasowego.

Z uwagi na swoje własności fizyczne i chemiczne, wodór znajduje liczne zastosowania przemysłowe: jako gaz palny dla specjalnych zastosowań, jako gaz ochronny w obróbce cieplnej, w technologii środków żywności i w przemyśle elektronicznym. Z uwagi na dużą przewodność cieplną, wodór stosowany jest również jako gaz chłodzący, np. dla generatorów prądu.


Więcej niż dwie trzecie światowej produkcji wodoru jest zużywane przez przemysł chemiczny. Lwia część wodoru jest zużywana w syntezie amoniaku i metanolu. Ponadto przemysł chemiczny stosuje liczne procesy uwodorowania, znane częściowo pod takimi nazwami jaki Hydrofining i Hydrotreating.

W ostatnich czasach dyskutuje się na temat wodoru jako alternatywnym nośniku energii przyszłości.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy
     • utwardzanie tłuszczów jadalnych (np. margaryny)

Metalurgia
     • atmosfera ochronna w procesach wysokotemperaturowych

Obróbka metali
     • spawanie stali austenitycznej (mieszanka z argonem)
     • cięcie i spawanie plazmowe

Chemia
     • procesy hydrokrakingu i hydrorafinacji

Farmaceutyka
     • produkcja sorbitolu stosowanego w kosmetykach, detergentach, klejach, witaminach

Elektronika
     • specjalna atmosfera do produkcji układów półprzewodnikowych