Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Tlenek węgla

Tlenek węgla (CO) jest ważnym produktem pośrednim przemysłu chemicznego.

Istnieją zasadniczo dwie metody produkcji tlenku węgla:
1.  egzotermiczne zadawanie tlenem czynników zawierających węgiel, „oksydacja parcjalna” (POx), lub
2.  katalityczne zadawanie lekkich węglowodorów parą - Steam-Reforming (SR), względnie w najprostszej formie Steam-Methane-Reforming (SMR).

Tlenek węgla o różnych czystościach znajduje zastosowanie w wielu procesach. W jakości standardowej służy do wytwarzania fosgenu oraz kwasu octowego. Jako gaz o wysokiej czystości, znajduje zastosowanie w elektronice, jako składnik gazów wzorcowych i kalibrujących oraz przy syntezie sztucznych diamentów.

Firma Messer oferuje tlenek węgla o jakości standardowej dla zastosowań technicznych w butlach lub w wiązkach. Dzięki transportowi w nowoczesnych trailerach istnieje możliwość dostaw dużych ilości dla różnych procesów w przemyśle chemicznym.