Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Tlen

Grafika - nazwy gazów\tlen

Powietrze składa się z 78% azotu i z 21% tlenu. W temperaturze minus 183 oC tlen staje się cieczą, a w temperaturze minus 218,9 oC ciałem stałym.

Ciekły tlen przy ciśnieniu atmosferycznym zajmuje tylko 854 części swojej objętości w postaci gazowej. Dlatego transportuje się i magazynuje duże ilości tlenu w postaci ciekłej w niskiej temperaturze.

Najważniejsza własnością tlenu jest jego reaktywność. Istnieje tylko niewiele pierwiastków, z którymi tlen nie tworzy wiązań atomowych. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę własność, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych.

Tlen jest niezbędny dla metabolizmu wielu organizmów, a w wodzie jest bardzo dobrze rozpuszczalny. Dlatego stosuje się go w licznych zastosowaniach w procesach uzdatniania wody i ochronie środowiska.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy
     • jako składnik mieszanki – do pakowania mięsa

Metalurgia
     • wzbogacanie powietrza
     • podwyższanie temperatury wytopu

Obróbka metali
     • cięcie gazowe
     • w małych ilościach - do osłonowych gazów spawalniczych

Chemia
     • zwiększa efektywność procesów utleniania (np. wzbogacanie dmuchu)

Ochrona środowiska
     • oczyszczanie ścieków (dotlenianie oczyszczalni)
     • uzdatnianie wody pitnej

Medycyna
     • reanimacja
     • w połączeniu z innymi gazami – do znieczulania
     • tlenoterapia

Szkło
     • poprawa spalania w piecach
     • zmniejszanie emisji spalin

Przemysł papierniczy
     • bielenie papieru
     • delignifikacja