Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Osłonowe gazy spawalnicze

W technice spawania łukowego istotne miejsce zajmuje spawanie w osłonie gazu, w metodach TIG, MIG oraz MAG. W procesach tych gaz osłonowy istotnie determinuje ekonomikę produkcji i jakość spoiny spawalniczej.

O ile początkowo jako gazy osłonowe stosowano zazwyczaj tylko kilka gazów jednorodnych (i tak na przykład dla spawania TIG oraz MIG czysty argon, a dla spawania MAG czysty dwutlenek węgla), to obecnie dominują mieszaniny gazów.

Wachlarz tych standaryzowanych mieszanin gazów uległ w międzyczasie znacznemu rozszerzeniu, ponieważ w ich skład wchodzą już nie tylko argon i CO2, lecz również tlen, hel, wodór i azot w różnych kombinacjach.

Klasyfikację różnych gazów osłonowych określa Norma Europejska PN-EN ISO 14175: 2009 „Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych”. Specjaliści ds. spawalnictwa firmy Messer służą Państwu dodatkowymi informacjami oraz przeprowadzają próby u klienta.