Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Argon

Grafika - nazwy gazów\argon

Argon jest bezbarwnym i pozbawionym zapachu gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą własnością argonu jest jego obojętność chemiczna. Własność ta czyni argon idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym.

Argon przy wysokich ciśnieniach wykazuje zachowanie odbiegające w rzeczywistości od prawa gazu doskonałego. Skutkuje to między innymi tym, że butla gazu przy ciśnieniu 200 bar zawiera ok. 7% argonu więcej, niż można by oczekiwać biorąc za podstawę prawo gazu doskonałego.

Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu.

ZASTOSOWANIA:

Przetwórstwo metali
     • gaz osłonowy w procesie spawania
     • atmosfera do wyżarzania i walcowania metali i ich stopów
     • rafinacja metali - czyszczenie surowych metali i ich stopów (przedmuchiwanie stopionych metali – eliminacja porowatości w odlewach)

Metalurgia
     • eliminacja utleniania

Elektronika
     • atmosfera ochronna

Technika oświetleniowa
     • wypełnianie lamp żarowych i świetlówek

Technika izolacyjna
     • termoizolacja szyb zespolonych