Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Acetylen i inne gazy palne

Acetylen jest gazem palnym o dużej efektywności, z możliwością bardzo wielu zastosowań - prawdziwy „omnibus” w zakresie technik gazowo-tlenowych. W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz żłobienia gazowego - acetylen jest zawsze właściwym wyborem.

Do specyficznych zastosowań, jak na przykład cięcie termiczne, firma Messer oferuje jednak również inne gazy palne, jak np. Grieson®, które w aspekcie systemu zaopatrywania (składowanie i transport) są bardziej korzystne.

W sposób tradycyjny acetylen jest wytwarzany w reakcji chemicznej karbidu z wodą. Firma Messer dostarcza jednak w Europie również acetylen pozyskiwany z procesów petrochemicznych. Również inne gazy palne są produktami pochodzącymi z procesów w sektorze petrochemicznym.