Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Eloros Sp. z o.o.

Siedziba spółki:


ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów

tel.: +48 32 73 91 910
fax: +48 32 73 91 910
e-mail: eloros@eloros.pl

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
pod numerem KRS 00000262517
NIP: 525-23-72-100
Wysokość kapitału zakładowego – 50.000,00 PLN

Zakład w Rybniku:
Eloros Sp. z o.o.
ul. Strefowa 22
44-207 Rybnik

Inspektor ochrony danych: Kajetan Jordan
Kontakt: abi@messer.pl