Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Właściwości fizyczne


W celu uzyskania informacji dotyczących poszczególnych właściwości proszę zaznaczyć wybrany gaz.

 

Masa cząsteczkowa
g/mol
Temp. topnienia (* temp. sublimacji)
°C
Gęstość gazu ciekłego w punkcie wrzenia
kg/l
Temperatura wrzenia
°C
Stosunek gęstości gazu do powietrza (1 bar, 15 °C)
 
Gęstość gazu sprężonego (1 bar, 15 °C)
kg/m3
Ciepło odparowania (* punkt sublimacji)
J/g
Temperatura krytyczna
°C
Ciśnienie krytyczne
bar
Ciepło właściwe przy 25°C
J/(g*°C)
Współczynnik przewodzenia ciepła przy 25°C
µW/(cm*°C)