Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Karty charakterystyk

W tym katalogu zamieszczone są aktualne karty charakterystyk typowych gazów i ich mieszanin produkowanych lub dostarczanych przez Messer Polska.

Jeżeli nie znaleźli Państwo karty dla interesującego produktu, prosimy o kontakt pod numer tel. +48 91 312 16 37 bądź adresem: karty.charakterystyki@messer.pl

Acetylen
Amoniak
Amoniak, załącznik
Argon skroplony
Argon sprężony
          Argon
          Argon do spektrometrii
Azot skroplony
          Azot ciekły
          Gourmet N... - ciekły
Azot sprężony
          Azot
          Gourmet N
          Nitrocut
Dwutlenek węgla
          Dwutlenek węgla
          Gourmet C...
          Messermedline
Dwutlenek węgla skroplony, schłodzony
Ferroline X4 skroplony
Hel
Metan
Mieszaniny argonu z azotem
Mieszaniny dwutlenku węgla i helu w argonie
          Inoxline He... C...
          Ferroline He20 C8
Mieszaniny dwutlenku węgla z argonem
          Ferroline C...
Mieszaniny dwutlenku węgla z azotem
          Gourmetmix
Mieszaniny dwutlenku węgla z tlenem
          Gourmetmix O...C...
Mieszaniny helu z argonem
          Aluline He...
Mieszaniny tlenu i dwutlenku węgla z argonem
          Inoxline C... X....
          Ferroline C... X...
Mieszaniny tlenu z argonem
          Ferroline X...
          Inoxline X...
Mieszaniny dwutlenku węgla i wodoru z argonem
          Inoxline C3H
Mieszaniny wodoru z azotem, palne
          Gaz formujący 10/20/30%H2
Mieszanina wodoru z azotem
          Gaz formujący 5%H2
Mieszanina wodoru z argonem
          Inoxline H2
Mieszaniny wodoru z argonem, palne
          Inoxline H...
          Mieszaniny Ar + H2...
Podtlenek azotu
Powietrze
          Powietrze sprężone
          Powietrze syntetyczne
Powietrze skroplone medyczne
Propan-Butan
Suchy lód
          Dwutlenek węgla zestalony
          Suchy lód - granulat
          Suchy lód - bloki, plastry
          Gourmet C-S
Tlen skroplony
         Gourmet O-ciekły
         Tlen ciekły
Tlen sprężony
         Gourmet O
         Tlen
         Tlen 3.5 Laser
         Tlen medyczny Messer
Tlenek węgla
Wodór