Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Kalkulator


Jeśli chcą Państwo przeliczyć ilość gazu z jednej jego formy na inną, proszę zaznaczyć wybrany gaz, wybrać jednostkę (kilogram, litr, m3) i nacisnąć klawisz "Przelicz".

Gaz Jednostka
argon
azot
tlen
kg
l [ciekły]
m3 [0°C]
m3 [15°C]

 

Przelicznik ilości gazu  
Masa [kg]
Objętość cieczy [litr przy temp. wrzenia]
Objętość gazu [m3 przy 1013,25 mbar i 0°C]
Objętość gazu [m3 przy 1 bar i 15 °C]