Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Wizja, misja, nasze wartości

Wizja

vision

Grupa Messer, prowadząca działalność na kluczowych rynkach Europy i Chin, należy do znaczących firm branży gazów przemysłowych.

Messer jest i pozostanie niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym. Myślimy i działamy w sposób zdecydowany i konsekwentny. Naszą miarą jest sukces.

Współpracując z partnerami rynkowymi oraz powiązanymi z nami spółkami działającymi w zakresie technik napraw i regeneracji, łączenia i cięcia, jak również urządzeń precyzyjnych, wspieramy naszych klientów w sposób kompetentny, innowacyjny i niezawodny.

Dzięki temu jesteśmy cenionym partnerem handlowym oraz wiarygodnym pracodawcą.

Misja

mission

Jako firma rodzinna z tradycjami, zarządzana bezpośrednio przez właścicieli, patrzymy śmiało w przyszłość i nieustannie dostosowujemy się do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystujemy bogate doświadczenie i kompetencje, by umacniać swoją pozycję na nowych rynkach.

Od acetylenu po ksenon – nasza oferta zawiera szeroki wybór gazów technicznych, spożywczych, medycznych i specjalnych. Wraz z produktami zapewniamy klientom profesjonalny serwis oraz najwyższej jakości urządzenia i wyposażenie techniczne.

W najnowocześniejszych centrach badawczo - rozwojowych, wspólnie z naszymi klientami, opracowujemy technologie zastosowania gazów w niemal wszystkich gałęziach gospodarki: przemyśle ciężkim i spożywczym, medycynie oraz w sektorze naukowo - badawczym.

Jesteśmy preferowanym partnerem rynkowym, nie tylko za sprawą naszych kompetentnych i zaangażowanych pracowników, ale także dzięki bliskiej współpracy z klientem i umiejętności dostosowania działań do jego indywidualnych potrzeb.

Dzięki przedsiębiorczemu działaniu, perspektywicznemu myśleniu i stałemu udoskonalaniu naszych procesów, zwiększamy wartość dodaną dla naszych klientów i zapewniamy długotrwały, obopólny sukces.

Poprzez pewne finansowanie i generowane zyski gwarantujemy niezależność i trwały wzrost naszej Firmy.

Wartości

werte

Zorientowanie na klienta
Koncentrujemy się na indywidualnych zapotrzebowaniach naszych klientów i pomagamy im we wzmacnianiu ich konkurencyjności i wydajności.

Ukierunkowanie na współpracowników
Szkolimy, rozwijamy i wspieramy zmotywowanych, wydajnych i zintegrowanych z grupą współpracowników. Oczekujemy inicjatywy oraz odpowiedzialnej pracy w zespole.

Odpowiedzialne działanie
Jesteśmy świadomi naszych obowiązków wynikających ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa względem naszych współpracowników oraz społeczeństwa:

  • Bezpieczeństwo: zobowiązujemy się do ochrony naszych pracowników oraz zagwarantowania bezpieczeństwa podczas produkcji, użytkowania i obróbki naszych produktów.
  • Zdrowie: wyznaczamy standardy pracy, które zapewniają ochronę zdrowia i dobre samopoczucie człowieka.
  • Środowisko: jako odpowiedzialny członek większej społeczności dbamy o środowisko naturalne.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu zasobami i wykorzystywaniu umiejętności pracowników, trwale zwiększamy wartość przedsiębiorstwa.

Doskonałość
Profesjonalizm, innowacyjność, elastyczność oraz podejmowanie decyzji we właściwym czasie to cechy, które determinują nasze działania.

Zaufanie i szacunek
Nasza praca opiera się na zaufaniu, szczerości, przejrzystości i otwartej komunikacji. Respektujemy i przestrzegamy zwyczaje oraz różnice kulturowe krajów, w których pracujemy.