Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Historia rozwoju

czerwiec 1992
Powstanie firmy MG Chorzów Sp. z o.o. obsługującej rynek Górnego Śląska

wrzesień 1994
Przejęcie firmy Pol Buse Gase Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i powstanie firmy MG Polska Sp. z o.o. do obsługi pozostałych regionów Polski

1998
Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości i przyznanie firmie Certyfikatu Jakości ISO 9001

styczeń 1999
Powstanie Messer Polska Sp. z o.o. na drodze fuzji kapitałowej firm MG Chorzów Sp. z o.o. i MG Polska Sp. z o.o.

1999
Przejęcie pakietu większościowego w firmie Gryf Gaz w Policach i wzmocnienie pozycji firmy Messer na Pomorzu (zmiana nazwy na Messer Gryf Gaz)
Oddanie do użytku nowoczesnej acetylenowni w Chorzowie i napełnialni butli w Środzie Śląskiej

listopad 2000
Fuzja Messer Polska Sp. z o.o. z Messer Gryf Gaz

grudzień 2002
Nabycie Wytwórni Ciekłego Dwutlenku Węgla w Kędzierzynie-Koźlu

październik 2007
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu produkcyjnego w Rybniku

listopad 2009
Uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego w Rybniku (firma Eloros Sp. z o.o.)

wrzesień 2011
Uruchomienie nowej Wytwórni Ciekłego Dwutlenku Węgla w Kędzierzynie-Koźlu

czerwiec 2014
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu produkcyjnego w Turku

lipiec 2014
Messer Polska Sp. z o.o. zostaje wyłącznym udziałowcem spółki Eloros Sp. z o.o.

czerwiec 2016
Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego i napełnialni gazów w Turku (firma MP Production Sp. z o.o.)