Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Gazy i technologie firmy Messer Polska znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Odbiorcami oferty firmy są partnerzy reprezentujący m.in. przemysł hutniczy, samochodowy, chemiczny, zakłady branży wyrobów i konstrukcji stalowych, przemysł spożywczy, ochronę środowiska, medycynę, laboratoria i instytuty naukowo-badawcze. 

Poniżej znajdziecie Państwo wybrane przykłady zastosowań w poszczególnych branżach.

 

Branże_nowe\metalurgia
METALURGIA

Procesy wysokotemperaturowe
• wytapianie - wzbogacanie dmuchu tlenem
• zwiększanie wydajności spalania
• atmosfery ochronne  regulowane
• topienie, spalanie, oczyszczanie

Rafinacja
• gazowe rafinowanie stopów żelaza i metali nieżelaznych

Obróbka cieplna
• wyżarzanie, spiekanie, azotowanie

Szkło
• tlenowe opalanie wanien szklarskich
• rozwiązania technologiczne na czas remontów i postojów

 

Branże_nowe\cięcie i spawanie
CIĘCIE I SPAWANIE


• spawanie łukiem elektrycznym w osłonie gazowej
     >  spawanie TIG: argon, hel, mieszanki argon-wodór, argon-azot, argon-hel-azot
     >  spawanie MIG: mieszanki ALULINE®
     >  spawanie MAGM: mieszanki INOXLINE®, FERROLINE®
     >  spawanie MAGC: dwutlenek węgla
     >  lutospawanie w osłonie gazu
• spawanie i cięcie autogeniczne
• spawanie i cięcie plazmowe
• spawanie i cięcie laserowe
• doradztwo technologiczne w zakresie spawania i cięcia materiałów

 

Branże_nowe\chemia
PRZEMYSŁ CHEMICZNY


Utlenianie

• zwiększenie efektywności procesów utleniania
 - proces Clausa, bielenie celulozy, produkcja HNO3

Technologie procesowe
• prowadzenie procesu w atmosferze gazu obojętnego
• intensyfikacja procesów chłodzenia (chłodzenie kriogeniczne)
• proszkowanie substancji stałych (woski, parafiny, estry itp.)

Bezpieczeństwo pracy  procesów naprawy
• inertyzacja - atmosfery ochronne dla zbiorników i instalacji
• gaszenie za pomocą gazów
• rurociągi i zbiorniki - bezpieczne próby ciśnieniowe
• zamrażanie zawartości rur

Oczyszczanie, recycling, usuwanie odpadów
• odzyskiwanie oparów rozpuszczalników
• spalanie odpadów specjalnych
• uzdatnianie wód chłodzących (technologicznych)
• wspomaganie oczyszczalni (O2, CO2, O3)

 

Branże_nowe\industrie
GUMA, LAKIER, TWORZYWA SZTUCZNE


Guma
• kriomielenie
• oddzielanie gumy od metalu

Farby i lakiery
• utwardzanie farb i lakierów (UV i EB)
• produkcja i magazynowanie lakierów proszkowych
• kriogeniczne usuwanie lakieru
• odzysk oparów rozpuszczalników

Tworzywa sztuczne
• polerowanie polakierowanych powierzchni
• usuwanie wypływek z gumowych kształtek
• kriomielenie tworzyw
• produkcja kształtek wtryskowych (gazowa technologia ciśnieniowa)

 

Branże_nowe\chemia
OCHRONA ŚRODOWISKA


Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
• neutralizacja przy użyciu CO2
• ozonowanie i dotlenianie ścieków

Uzdatnianie wody
• obniżanie stężenia metali ciężkich
• ozonowanie wody powierzchniowej
• mineralizacja wody

Wody powierzchniowe
• natlenianie wód
• intensywna hodowla ryb

 

Branże_nowe\spożywka
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY


Mrożenie i schładzanie kriogeniczne

• chłodzenie i zamrażanie żywności
• chłodzenie w mieszalnikach
• zamrażanie i obtaczanie żywności sosami i panierkami

Pakowanie, magazynowanie i transport
• pakowanie i przechowywanie w atmosferze ochronnej gazów osłonowych
• transport (chłodniczy, chłodzenie w transporcie)

Napoje
• nasycanie napojów dwutlenkiem węgla
• inertyzacja napojów niegazowanych azotem
• inertyzacja pojemników z napojami
• stabilizacja ciśnienia w puszkach i butelkach
• peletyzacja i zamrażanie płynów

 

Branże_nowe\medycyna
MEDYCYNA, KRIOBIOLOGIA, FARMACJA


Preparaty farmaceutyczne
• rozkład materiału komórkowego
• pakowanie w atmosferze ochronnej materiału wrażliwego
• ekstrakcja wysokociśnieniowa
• konserwowanie substancji mikrobiologicznych
• suszenie sublimacyjne (liofilizacja)

Materiał biologiczny
• zamrażanie, magazynowanie i transport

Technika medyczna
• kriochirurgia - zamrażanie ciekłym azotem
• anestezjologia - tlen, gazy usypiające
• ambulatoryjne zaopatrywanie w tlen
• instalacje gazów medycznych

 

Branże_nowe\gazy specjalne
INNE ZASTOSOWANIA (GAZY SPECJALNE)


Analityka
• gazy wysokiej czystości do zastosowań analitycznych i laboratoryjnych
• mieszaniny wzorcowe i kalibracyjne

Technika świetlna i laserowa
• gazy wypełniające w lampach świetlnych
• aktywne czynniki w rezonatorze (technika laserowa)

Obróbka szkła
• gazy wypełniające do szyb zespolonych
• produkcja włókien światłowodowych

Elektronika
• produkcja układów scalonych
• produkcja półprzewodników
• lutowanie na fali
• magazynowanie podzespołów elektronicznych

 

Branże_nowe\industrie
INNE ZASTOSOWANIA (PROCESY PRZEMYSŁOWE)

Gospodarka odpadami
• recyrkulacja kompozytów (opony, złom elektroniczny, tworzywa)
• spalanie odpadów specjalnych

Przemysł budowlany
• produkcja cementu - wzbogacanie atmosfery pieca tlenem
• chłodzenie betonu

Górnictwo
• gaszenie pożarów w kopalniach