Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Przemysł chemiczny

Branże_nowe\chemia_1

 

Utlenianie oraz procesy wysokotemperaturowe

 • Procesy utleniania podczas syntezy produktów
  Wprowadzenie czystego tlenu w miejsce powietrza jako czynnika utleniającego

 • Kierowanie reakcjami silnie egzotermicznymi (np. związki metaloorganiczne)
  Chłodzenie ciekłym azotem (metoda Cryocontrol®)

 • Odzysk siarki (przemiana siarkowodoru)
  Proces Clausa (wzbogacenie tlenem, wprowadzanie tlenu, palnik tlenowy)

 • Rozpad termiczny odpadowego kwasu siarkowego
  Wzbogacenie tlenem, wprowadzanie tlenu, palnik tlenowy w piecu szybowym lub obrotowym piecu bębnowym

 • Rozpad siarczanów metali
  Wzbogacenie tlenem, ponaddźwiękowe wprowadzanie tlenu w piecach fluidyzacyjnych

 • Utlenianie pirytu lub blendy cynkowej w produkcji kwasu siarkowego
  Wprowadzanie tlenu w piecach fluidyzacyjnych

 • Produkcja kwasu azotowego(V)
  Wzrost wydajności instalacji przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności 


Bezpieczeństwo pracy, naprawy

 • Bezpieczna obsługa cieczy i pyłów palnych oraz atmosfer wybuchowych
  Prowadzenie procesu w atmosferze gazu obojętnego N2, CO2, to znaczy rozcieńczenie zawartości tlenu gazem obojętnym do wartości poniżej dolnej granicy zapłonu

 • Gaszenie za pomocą gazów
  Zastosowanie urządzeń gazowych z dwutlenkiem węgla lub argonem

 • Bezpieczna eksploatacja rurociągów i zbiorników
  Płukanie, czyszczenie, udrażnianie i przeprowadzanie prób ciśnieniowych przy użyciu azotu

 • Naprawy rurociągów do transportu cieczy
  Docelowe zamrażanie zawartości rury (technologia Cryostop®)


Oczyszczanie, recycling, usuwanie odpadów

 • Oczyszczanie zużytego powietrza w zakładach, w których stosuje się rozpuszczalniki
  Odzyskiwanie rozpuszczalników poprzez kondensowanie (metoda DuoCondex®)

 • Spalanie odpadów specjalnych
  Iniekcja tlenu lub zastosowanie palnika tlenowego w piecach szybowych lub obrotowych piecach bębnowych

 • Regeneracja gumowanych zbiorników, usuwanie lepkich pozostałości
  Rozkruszanie ciekłym azotem, a następnie usuwanie mechaniczne

 • Uzdatnianie wody technologicznej
  Aerobowe oczyszczanie biologiczne, połączone z zastosowaniem ozonu

 • Oczyszczanie bardzo zanieczyszczonych ścieków
  Utlenianie niskociśnieniowe mokre przy użyciu tlenu

 

KONTAKT

dr Michał Wróbel

Specjalista ds. Technologii i Zastosowań Gazów
Phone: +48 32 77 26 127
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 539 944 541
[E-Mail]

 
KONTAKT

Tomasz Bławut

Technolog Zastosowań Gazów
Phone: +48 32 77 26 121
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 602 495 371
[E-Mail]