Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Ochrona środowiska

Branże_nowe\chemia_1

 

Ścieki

 • Niedobór tlenu w oczyszczalniach ścieków
  Poprawa wydajności oczyszczalni. Technologia PSB - okresowe dotlenianie ścieków w celu intensyfikacji procesów biochemicznych

 • Brak możliwości usuwania związków biologicznych
  Uzupełnienie procesu oczyszczania ścieków o nitryfikację i denitryfikację (technologią Biox®-N)

 • Ścieki alkaliczne
  Neutralizacja przy użyciu CO2 - ekologiczna alternatywa dla najczęściej stosowanych silnych kwasów mineralnych

 • Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów
  Ozonowanie - usuanie trudnodegradowalnych i toksycznych związków organicznych

 • Niedobór tlenu w kanałach ściekowych lub rurociągach ciśnieniowych
  Dotlenianie ścieków

 • Ścieki przemysłowe o wysokim stopniu zanieczyszczenia
  Ozonowanie lub dotlenianie ścieków


Uzdatnianie wody

 • Obniżenie stężenia żelaza, manganu, amoniaku
  Wprowadzenie tlenu bezpośrednio do instalacji (metoda Oxisolv®)

 • Uzdatnianie wody powierzchniowej bogatej w związki organiczne
  Ozonowanie - dezynfekcja, usuwanie glonów, polepszenie smaku i zapachu wody, redukcja prekursorów THM, utlenianie toksycznych i kancerogennych substancji

 • Mineralizacja wody, np. wody ze zbiornika retencyjnego
  Dostarczenie CO2 i CaO - kontrola twardości i korozyjności wody


Wody powierzchniowe

 • Intensywna hodowla ryb
  Wprowadzenie tlenu za pomocą aparatu do utleniania oraz mieszalnika strumieniowego (metoda Farmox®)

 • Niedobór tlenu w wodach powierzchniowych (rzekach, jeziorach, kanałach) zwłaszcza w okresie letnim
  Wprowadzanie tlenu za pomocą mat natleniających (metoda Biox®)KONTAKT

Tomasz Bławut

Technolog Zastosowań Gazów
Phone: +48 32 77 26 121
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 602 495 371
[E-Mail]