Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Redukcja osadów na oczyszczalniach ścieków

BIOLOGIA I OZON

Redukcja osadu przy pomocy ozonu

Osady

Rezultaty:

 • Proces zapewnia eliminację do 85% powstającej masy osadów na oczyszczalni ścieków
 • Uwolniona z komórki cytoplazma służy w procesie denitryfikacji jako źródło węgla
 • Poziom osadu czynnego w zbiorniku biologii utrzymywany jest na stałym poziomie
 • Ładunek azotu osadu przefermentowanego poprzez uzdatnianie w specjalnej biologii end of pipe jest prawie całkowicie rozłożony, nie obciąża dodatkowo istniejącej biologii
 • Można przeprowadzać strącanie fosforanów (zmniejszenie stężenia na odpływie)

Korzyści:

 • Pozostałość w formie nieorganicznej
 • Ograniczenie emisji stałych, ciekłych i gazowych produktów unieszkodliwiania osadów
 • Eliminacja kosztów transportu i jego wpływu na środowisko
 • Rozwiązanie problemu chorób odzwierzęcych
 • Stabilność procesu
 • Rozwiązania sprawdzone, poparte licznymi referencjami
KONTAKT

Tomasz Bławut

Technolog Zastosowań Gazów
Phone: +48 32 77 26 121
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 602 495 371
[E-Mail]