Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Oczyszczanie odcieków ze składowisk

BIOLOGIA I OZON

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z eksploatacją składowisk odpadów, tak komunalnych jak i przemysłowych jest utylizacja odcieków. Zaostrzające się wymogi jakościowe i prawne w zakresie zagospodarowania odcieków wymuszają dostosowanie składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska dnia dzisiejszego jak również przyszłości.

Niniejszym prezentujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów. Poniższy projekt to wspólna praca trzech firm: Mutag, Wedeco i Messer.

Odcieki_1

Odciek ze składowiska doprowadzany jest do pierwszego stopnia oczyszczania biologicznego (BIO I), który stanowi poziom denitryfikacji i nitryfikacji.
Poziom denitryfikacji – tutaj w warunkach beztlenowych większość azotu zostanie zredukowana do azotu elementarnego, przy wykorzystaniu łatwo rozkładalnej organiki jako źródła węgla dla mikroorganizmów.
Poziom nitryfikacji – następnie odcieki kierowane są do zbiornika nitryfikacji, w którym nastąpi znaczna redukcja ChzT.

 
Odcieki_2 Tak oczyszczone odcieki kierowane są do poziomu chemicznego utleniania ozonem, podczas którego długołańcuchowe, i tym samym trudno degradowalne związki, ulegają rozbiciu na związki prostsze, które mogą być znów wykorzystane przez mikroorganizmy jako substrat. Powstały w procesie ozonowania tlen zostaje wykorzystany w procesie nitryfikacji. Wysokie stężenia ozonu, osiągalne tylko przy zasilaniu tlenem, są korzystne ze względu na niższe koszty aparatury i energii wymaganej do rozpuszczenia ozonu w wodzie oraz ze względu na szybszy przebieg reakcji.

 

Odcieki_3 Odpływ z procesu utleniania zostaje doprowadzony do drugiego stopnia oczyszczania biologicznego (BIO II), w którym powstałe prostsze związki ulegają redukcji. Tak oczyszczone odcieki ze składowiska można zrzucać bezpośrednio do wód powierzchniowych nie naruszając naturalnych ekosystemów.