Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Metalurgia

Branże_nowe\metalurgia_1

 

PRODUKCJA METALU / TOPIENIE METALU

Procesy wysokotemperaturowe

 • Produkcja i topienie metali w żeliwiakach i piecach szybowych, np. ołów , miedź, cynk, żeliwo oraz materiałów izolacyjnych ( wełna mineralna)
  Wzbogacanie dmuchu powietrza procesowego tlenem.
  Bezpośrednie wprowadzanie tlenu - technologia Oxijet® (bezpośrednie wprowadzanie tlenu z prędkością ponaddźwiękową)
 • Produkcja i topienie metali w obrotowych piecach bębnowych i w trzonowych piecach płomieniowych do produkcji np. żelaza, aluminium, miedzi, emalii, ceramiki
  Optymalizacja procesu poprzez zastosowanie palników paliwowo-tlenowych Oxipyr® wraz z regulacją ciśnienia w piecu oraz sterowaniem procesu
 • Produkcja stali w elektrycznych piecach łukowych
  System opalania poprzez palniki paliwowo-tlenowych Oxipyr® chłodzonych wodą, zastosowanie specjalnej technologii Oxiarc® (lance tlenowe) do dopalania CO w atmosferze pieca

Korzyści:
- przyspieszenie procesu produkcji i topienia ( skrócenie czasu Tap to Tap )
- zmniejszenie zużycia paliwa. Zwiększenie wydajności procesu.
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności CO2, CO i NOX

Rafinacja metali lub odgazowanie kąpieli

 • Produkcja ołowiu rafinowanego w piecach szybowych i obrotowych piecach bębnowych
  Rafinacja ołowiu surowego przez wdmuchiwanie tlenu lub azotu do kąpieli
 • Rafinacja metali nieżelaznych
  Płukanie roztopionego metalu gazem obojętnym (technologia ASR)
 • Odsiarczanie, odtlenianie, wprowadzanie składników stopowych do roztopionego metalu w kadziach odlewniczych
  Wdmuchiwanie pierwiastków stopowych, środków odtleniających i odsiarczających w strumieniu gazu obojętnego

Korzyści:
- obniżenie kosztów produkcji poprzez skrócenie czasu rafinacji
- obniżenie kasztów produkcji poprzez zastosowanie tańszych substratów rafinacyjnych
- uzyskiwanie lepszych parametrów procesowych ( homogenizacja metalu, etc)

 

OBRÓBKA CIEPLNA

Procesy wyżarzania

 • Procesy wyżarzania w zależności od obrabianego materiału realizowane są w następujących atmosferach ochronnych:
  Neutrotherm
  : czysty azot
  Hydrotherm: mieszanina azot-wodór
  Endolin: mieszanina azot - endogaz

Korzyści:
- niskie koszty inwestycyjne i obsługi
- wysoka jakość powierzchni
- ilość atmosfery idealnie dostosowana do potrzeb pieca
- układy praktycznie bezawaryjne
- przyjazne dla środowiska naturalnego

 • Hartowanie, nawęglanie:
  Variocarb-therm
  : azot - metanol
  Hydrocarb: wodór-propan
  Variocarb-direct: azot-propan (węglowodory)

Korzyści:
- niskie koszty eksploatacji i obsługi
- ilość produkowanego gazu osłonowego idealnie dostosowana do potrzeb
- doskonała jakość obrabianych wyrobów
- szybkie formowanie atmosfery
- prosta kontrola procesu

 • Azotowanie, azotonawęglanie, węgloazotowanie:
  VARIO-NITRO-CARB Plus

Korzyści:
- doskonała jakość wyrobów
- skrócenie czasu procesu
- precyzyjna kontrola atmosfery

Firma Messer dysponuje pełnym zapleczem aparatury kontrolno pomiarowej do badania atmosfer piecowych. Każdorazowo wdrożeniu danej aplikacji towarzyszy cykl prób mający na celu precyzyjne dobranie atmosfery do potrzeb Klienta.

KONTAKT

Zbigniew Nowak

Metalurgia (obróbka cieplna), Szkło, On-site
Phone: +48 32 77 26 124
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 600 296 995
[E-Mail]

 
KONTAKT

Jarosław Ferda

Technolog Zastosowań Gazów
Phone: +48 32 77 26 126
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 604 206 501
[E-Mail]