Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Medycyna

Branże_nowe\medycyna_1


 

Oferujemy:

  • gazy medyczne (tlen medyczny - ciekły i sprężony, podtlenek azotu medyczny, dwutlenek węgla medyczny, argon medyczny),

  • gazy mające zastosowanie w krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej (ciekłe powietrze, ciekły azot, dwutlenek węgla),

  • mieszaniny tlenku azotu do zastosowań w ciężkich stanach niewydolności oddechowo - krążeniowej,

  • urządzenia do kontrolowanego zamrażania materiału biologicznego sterowane mikroprocesorowo,

  • kompletne systemy do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie (BIOSAFE®),

  • zbiorniki do magazynowania i transportu materiałów biologicznych w temperaturze ciekłego azotu,

  • instalacje gazów medycznych,

  • doradztwo techniczne w zakresie zastosowań gazów medycznych.

 

KONTAKT

Joanna Jarzębska

Dyrektor Sprzedaży Gazy Specjalne / Medycyna
Phone: +48 32 77 26 133
Fax: +48 32 77 26 115
[E-Mail]