Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Krioterapia

Krioterapia jest jedną z najbardziej poznanych metod fizykalnych w terapii. Polska należy do wiodących krajów na świecie w tej dziedzinie. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku firma Messer Polska przygotowała ofertę skierowaną do producentów i dostawców jedno- i wieloosobowych kriokomór zasilanych ciekłym powietrzem lub ciekłym azotem.

 

CIEKŁY AZOT
Messermedline - CRYOLIN

Oferujemy dostawy ciekłego azotu oraz kompleksowe realizacje systemów magazynowania i rozprowadzania gazu.

W zależności od poziomu zapotrzebowania na ciekły azot firma Messer zapewnia odpowiednie systemy zaopatrywania. Przy małym zużyciu azotu oferowane są zbiornik typu EUROCYL o pojemności 230, 450 i 600 litrów lub Duracyle o pojemności 265 litrów. W tym przypadku dostawy odbywają się w systemie tzw. "LIN Serwis".

Przy większym poborze gazu zalecane jest zainstalowanie większego zbiornika stacjonarnego o pojemności minimum 3 tys. litrów, do którego gaz dostarczany jest autocysternami.

 

CIEKŁE POWIETRZE
Messermedline - CRYOLAIR

Oferujemy dostawy ciekłego powietrza oraz kompleksowe realizacje systemów magazynowania i rozprowadzania produktu.

W przypadku tego medium firma Messer zaleca posadowienie zbiornika stacjonarnego, do którego ciekłe powietrze dostarczane jest autocysternami.

KONTAKT

Joanna Jarzębska

Product Manager - Medycyna
Phone: +48 32 77 26 134
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 602 427 608
[E-Mail]