Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Elektronika

Elektronika pod ochroną

Branże\N2

 

Dyrektywa RoHS

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. (Dz. U. Nr 229, Poz. 2310, 2004 r.) z dniem 1 lipca 2006 roku zaczęła obowiązywać w Polsce unijna Dyrektywa Nr 2002/95/WE dotycząca ograniczeń w stosowaniu niektórych substancji niebezpiecznych przy produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment w skrócie RoHS.

 

Produkcja układów SMT i THT

W przypadku montażu układów elektronicznych (PCB) w piecach i agregatach lutowniczych dyrektywa ta oznacza potrzebę zmiany dotychczas stosowanej technologii produkcji opartej na stopach i pastach zawierających ołów na technologię bezołowiową. Aby sprostać nowym wymaganiom procesu powstawania połączeń lutowanych, firma Messer przy współpracy z uznanymi producentami i dostawcami materiałów i urządzeń dla sektora przemysłu elektronicznego, wspiera wdrażanie do procesu lutowania atmosfer ochronnych jako ważnego czynnika wpływającego na jego przebieg i charakterystykę.

 

Azot jako gaz osłonowy

Właściwe wykorzystanie azotu jako gazu ochronnego na różnych etapach produkcji podzespołów elektronicznych (od składowania komponentów poprzez wytwarzanie połączeń lutowanych aż po gotowe płytki) prowadzi do poprawy jakości produktu końcowego, a także wzrostu wydajności i obniżenia sumarycznych kosztów produkcji.

W celu maksymalizacji korzyści wynikających z zastosowania azotu w Państwa Zakładzie Messer Polska proponuje swą pomoc w:

  • Określeniu składu atmosfery za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych bezpośrednio na linii lutowniczej;
  • Określeniu poziomu zawartości tlenu resztkowego (ROL) w atmosferze wzdłuż oraz na szerokość fali lutowniczej
  • Określeniu wybranych parametrów procesu lutowania; optymalizację parametrów w zakładzie Klienta w celu zminimalizowania liczby niewłaściwych połączeń;
  • Określeniu optymalnej koncentracji tlenu resztkowego w zależności od rodzaju produktu oraz zużycia azotu; optymalizacja procesu pozwala zmniejszyć zużycie nawet do 30%
  • Konsultację w trakcie uruchamiania urządzenia u klienta;
  • Informację nt. wyników najnowszych badań w dziedzinie produkcji układów elektronicznych.
KONTAKT

Jarosław Kaprusiak

Technolog Zastosowań Gazów
Phone: +48 32 77 26 122
Fax: +48 32 77 26 115
Mobil: +48 602 690 266
[E-Mail]