Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Quan niệm của Tập đoàn Messer

Tầm nhìn
Messer là một tập đoàn khí công nghiệp quan trọng tại các thị trường nòng cốt của mình ở châu Âu và Trung Quốc.

Messer đang và vẫn sẽ duy trì hình thức kinh doanh gia đình độc lập. Chúng tôi suy nghĩ và hành động kiên định lâu dài và đánh giá bản thân bằng thành công vững chắc của mình.

Cùng với các đối tác của chúng tôi và các công ty liên kết trong lĩnh vực may mặc, nung đốt và công nghệ cắt gọt, cũng như thiết bị đo chính xác, chúng tôi phát triển sự hợp lực và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, đáng tin cậy và nhạy bén với đổi mới.

Đó là những gì giúp chúng tôi trở thành sự lựa chọn số một của các khách hàng và nhân viên của mình.

Sứ mệnh
Là một doanh nghiệp gia đình quản lý giàu truyền thống, chúng tôi đang tập trung vào tương lai khi tính đến các điều kiện khác nhau trong thị trường hiện có của mình. Chúng tôi cũng sử dụng kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi để xây dựng vị trí của mình trong các thị trường mới.

Từ axetylen đến xenon, chúng tôi cung cấp cho khách hàng đa dạng các loại khí ứng dụng trong kỹ thuật, y tế, thực phẩm và các loại khí đặc biệt. Các sản phẩm của chúng tôi được hoàn thiện bởi dịch vụ hoàn hảo cùng với các nhà máy và trang thiết bị hiện đại tiên tiến của mình.

Tại các trung tâm công nghệ cao hiện đại của chúng tôi, chúng tôi làm việc cùng với các khách hàng của mình để phát triển các công nghệ ứng dụng cho việc sử dụng các loại khí trong hầu hết  các ngành công nghiệp, công nghệ thực phẩm, y học, khoa học và nghiên cứu.

Với những nhân viên có năng lực và tận tâm của chúng tôi, cùng tính linh hoạt và sự gần gũi mà chúng tôi đem lại cho các khách hàng của mình tại thị trường khu vực đã làm cho chúng tôi trở thành đối tác uy tín của họ.

Thông qua việc nhạy bén trong kinh doanh, suy nghĩ nhìn xa trông rộng và liên tục cải thiện các qui trình, chúng tôi tạo ra giá trị gia tăng cho các khách hàng của mình và do đó đảm bảo sự thành công lâu bền cho cả hai bên.

Nền tảng tài chính vững chắc và lợi nhuận ổn định đã đảm bảo cho chúng tôi sự độc lập và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Các giá trị của chúng tôi

Định hướng kháchhàng
Chúng tôi đang tập trung vào các nhu cầu riêng của khách hàng của mình và giúp họ cải thiện khả năng cạnh tranh và hiệu suất.

Định hướng nhân viên
Chúng tôi đào tạo, phát triển và khuyến khích các nhân viên làm việc tích cực, có năng lực và chính trực. Chúng tôi hy vọng nhân viên của chúng tôi sẽ trở thành những người năng độngvà có trách nhiệm.

Thái độ chịu trách nhiệm
Chúng tôi mang trách nhiệm xã hội của chúng tôi đến với các nhân viên của mình và đến với xã hội một cách nghiêm túc:

  • An toàn: chúng tôi cam kết an toàn cho các nhân viên của mình và sản xuất an toàn, vận chuyển & sử dụng an toàn các sản phẩm của chúng tôi.
  • Y tế: chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn làm việc để đảm bảo sức khỏe tốt và cảm giác khỏe mạnh cho mỗi cá nhân.
  • Môi trường: là một thành viên của xã hội rộng lớn hơn, chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường.
  • Có trách nhiệm đối với Tập đoàn
  • Bằng cách quản lý nguồn tài nguyên của chúng tôi một cách có trách nhiệm và áp dụng tiềm năng của các nhân viên của mình, chúng tôi đang gia tăng giá trị của công ty một cách lâu dài.

Ưu thế
Các hành động của chúng tôi được dựa trên chuyên môn kỹ thuật, sự đổi mới, linh hoạt và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
Chúng tôi tin rằng hợp tác đều dựa trên sự tin tưởng, ngay thật, minh bạch và giao thiệp thẳng thắn. Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ các nền văn hóa và phong tục tập quán của các quốc gia mà chúng tôi làm việc.