Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Vízia, Poslanie, Naše hodnoty

Vízia

Messer je významnou spoločnosťou v oblasti priemyselných plynov v kľúčových regiónoch Európy a Číny.

Messer je a zostáva nezávislým rodinným podnikom. Myslíme a konáme dlhodobo a dôsledne. Zameriavame sa na trvanlivý úspech.

Spolu s partnermi a so združenými spoločnosťami zameranými na obalovaciu, spájaciu a rezaciu techniku, ako aj na výrobu precíznych prístrojov spracuvávame synergie; zodpovedne, inovačne a spoľahlivo plníme želania zákazníkov.

To sú dôvody, pre ktoré sa naši zákazníci a partneri rozhodujú pre nás.

Poslanie

Ako rodinný podnik s bohatou tradíciou  pod vedením majiteľa konáme orientujúc sa do budúcnosti a neustále  so zreteľom na rozdielne danosti našich existujúcich trhov. . Naše skúsenosti a kompetencie využívame aj na budovanie nových trhov.

Od acetylénu až po xenón ponúkame našim zákazníkom široko adresované portfólio technických, medicínskych plynov ako aj potravinárskych a špeciálnych plynov.  Táto paleta   výrobkov je doplnená našimi prvotriednymi službami  a vysoko kvalitnými  technickými zariadeniami a vybavením. .

V najmodernejších kompetenčných centrách vyvíjame spolu so zákazníkmi aplikačné technológie na využívanie plynov takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, v potravinárskej technike, v medicíne, ale aj v oblasti výskumu a vedy.

Naši výkonní a angažovaní spolupracovníci,  naša pružnosť a dostupnosť k zákazníkom a prítomnosť  na lokálnych trhoch nás robia vyhľadávaným privilegovaným partnerom.

Podnikateľským správaním sa, nápadmi a neustálym vylepšovaním našich postupov zvyšujeme konkurencieschopnosť našich zákazníkov a dlhodobo zabezpečujeme náš spoločný úspech.

Solídnym financovaním a primeranými ziskami zaručujeme vlastnú svojbytnosť a trvalý rast.

Naše hodnoty

Orientácia na zákazníka
Sústreďujeme sa na individuálne požiadavky našich zákazníkov a pomáhame im posilniť si ich konkurenčné postavenie a výkonnosť na trhu.

Orientácia na spolupracovníka
Vzdelávame, školíme a podporujeme motivovaných, výkonných a solídnych spolupracovníkov. Očakávame vlastnú iniciatívu, schopnosť pracovať v tíme a zodpovednosť.

Zodpovedné správanie sa
Uvedomujeme si našu sociálnu zodpovednosť voči spolupracovníkom i voči spoločnosti.

  • Bezpečnosť: zodpovedáme za ochranu našich pracovníkov a bezpečnú výrobu, používanie a zaobchádzanie s našimi výrobkami.
  • Zdravie: uplatňujeme pracovné štandardy na zabezpečenie zdravia a dobrého stavu každého jednotlivca.
  • Životné prostredie: ako člen spoločnosti dbáme na ochranu životného prostredia.

Podnikateľská zodpovednosť
Zodpovedným zaobchádzaním s našimi prostriedkami a využívaním talentovanosti našich spolupracovníkov z dlhodobého hľadiska zvyšujeme hodnotu rodinného podniku.

Excelencia
Pre naše obchodovanie je určujúca odborná kompetentnosť, inovácia, rýchle rozhodovanie a pružnosť.

Dôvera a úcta
Naša spolupráca spočíva v spoľahlivosti, v úprimnosti, v transparentnosti a v otvorenej komunikácii. Rešpektujeme a vážime si kultúrne a spoločenské zvyky a rozdiely v krajinách, v ktorých pôsobíme.