Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Vizija, Poslanstvo, Naše vrednote

Vizija
Messer je pomemben koncern na področju industrijskih plinov v osrednjeevropskem in kitajskem prostoru.

Messer je in ostaja neodvisno družinsko podjetje. Razmišljamo in delujemo dolgoročno in dosledno ter vztrajno dosegamo uspehe.

Z našimi kupci in povezanimi družbami za navarjanje, varjenje in rezanje ter za precizne naprave ustvarjamo sinergije; dosledno, inovativno ter zanesljivo izpolnjujemo pričakovanja kupcev. To nas postavlja na prvo mesto v izboru tako za kupce kot za sodelavce.

Poslanstvo
Kot tradicionalno lastniško vodeno družinsko podjetje delujemo usmerjeno v prihodnost ter ob nenehnem upoštevanju različnih  danosti na obstoječih trgih. Naše izkušnje in kompetence pa uporabljamo tudi pri razvoju novih trgov.

Od acetilena do ksenona: našim kupcem ponujamo širok spekter produktov od tehničnih in medicinskih plinov do živilskih ter posebnih plinov. Paleto produktov zaokrožajo naše izvrstne storitve ter visokokakovostne naprave in oprema. 

Skupaj z našimi kupci razvijamo v najmodernejših strokovnih centrih aplikativne tehnologije za uporabo plinov v skoraj vseh industrijskih panogah, od živilske tehnologije ter medicine kot tudi v znanosti in razvoju.

Naši sposobni in angažirani sodelavci, naša fleksibilnost in približanost kupcem skozi našo prisotnost na lokalnih trgih nas postavljajo v vlogo prednostnega partnerja.

S podjetniškim delovanjem, v prihodnost uprtim razmišljanjem ter kontinuiranim izboljševanjem naših procesov povečujemo dodano vrednost za naše kupce in dolgoročno zagotavljamo skupen uspeh.

S solidnim financiranjem in skozi primerne dobičke zagotavljamo našo samostojnost in neprestano rast.

Naše vrednote

Usmerjenost h kupcem
Osredotočimo se na individualne potrebe naših kupcev ter jim pomagamo krepiti konkurenčni položaj in storilnost.

Usmerjenost k sodelavcem
Izobražujemo, razvijamo in podpiramo motivirane in učinkovite sodelavce. Pričakujemo samoiniciativnost, timsko delo in odgovornost.

Odgovorno ravnanje
Skrbimo za socialno odgovornost do naših sodelavcev in družbe.

  • Varnost: skrbimo za varnost naših sodelavcev ter za varno proizvodnjo, uporabo in ravnanje z našimi proizvodi.
  • Zdravje: določamo standarde za delo z namenom zagotoviti zdravje in dobro počutje vsakega posameznika.
  • Okolje: kot član družbe skrbimo za varstvo okolja.

Podjetniška odgovornost
Z našimi viri ravnamo odgovorno ter izkoristimo talente naših sodelavcev. Na ta način dolgoročno večamo vrednost družinskega podjetja.

Izvrstnost
Prepoznavni smo po strokovnosti, inovacijah, hitrih odločitvah in prilagodljivosti.

Zaupanje
Naše sodelovanje temelji na zanesljivosti, poštenosti, transparentnosti in odprti komunikaciji. Spoštujemo in cenimo kulturne ter družbene običaje in razlike v državah, v katerih delujemo.