Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Wizja, Misja, Nasze wartości

Wizja

Grupa Messer, prowadząc działalność na kluczowych rynkach Europy i Chin, należy do znaczących firm branży gazów przemysłowych.

Messer jest i pozostanie niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym. Myślimy i działamy w sposób zdecydowany i konsekwentny. Naszą miarą jest sukces.

Współpracując z partnerami rynkowymi oraz powiązanymi z nami spółkami działającymi w zakresie technik napraw i regeneracji, łączenia i cięcia, jak również urządzeń precyzyjnych, wspieramy naszych klientów w sposób kompetentny, innowacyjny i niezawodny.

Dzięki temu jesteśmy cenionym partnerem handlowym oraz pracodawcą.

Misja

Jako firma rodzinna z tradycjami, zarządzana bezpośrednio przez właścicieli, patrzymy śmiało w przyszłość i nieustannie dostosowujemy się do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystujemy bogate doświadczenie i kompetencje by umacniać naszą pozycję na nowych rynkach.

Od acetylenu po ksenon – nasza oferta zawiera szeroki wybór gazów technicznych, spożywczych, medycznych i specjalnych. Wraz z produktami zapewniamy naszym klientom profesjonalny serwis oraz najwyższej jakości urządzenia i wyposażenie techniczne.

W najnowocześniejszych centrach badawczo - rozwojowych wspólnie z naszymi klientami opracowujemy technologie zastosowania gazów w niemal wszystkich gałęziach gospodarki: przemyśle ciężkim i spożywczym, medycynie oraz w sektorze naukowo - badawczym.

Jesteśmy preferowanym partnerem rynkowym nie tylko za sprawą naszych kompetentnych i zaangażowanych pracowników, ale także dzięki bliskiej współpracy z klientem i umiejętności dostosowania działań do jego indywidualnych potrzeb.

Dzięki przedsiębiorczemu działaniu, perspektywicznemu myśleniu i stałemu udoskonalaniu naszych procesów zwiększamy wartość dodaną dla naszych klientów i zapewniamy długotrwały, obopólny sukces.

Poprzez pewne finansowanie i generowane zyski gwarantujemy niezależność i trwały wzrost naszej Firmy.

Nasze wartości

Ukierunkowanie na klienta
Koncentrujemy się na indywidualnych zapotrzebowaniach naszych klientów i pomagamy im we wzmacnianiu ich konkurencyjności i wydajności.

Ukierunkowanie na współpracowników

Kształcimy, rozwijamy i wspieramy zmotywowanych, wydajnych i spójnych współpracowników. Oczekujemy własnej inicjatywy, pracy zespołowej i odpowiedzialności.

Odpowiedzialne działanie
Jesteśmy świadomi naszych obowiązków wynikających z socjalnej odpowiedzialności względem naszych współpracowników i społeczeństwa:

  • bezpieczeństwo: zobowiązujemy się do ochrony naszych współpracowników oraz bezpiecznej produkcji, użytkowania i obróbki naszych produktów.
  • zdrowie: stosujemy standardy pracy celem ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka
  • środowisko: jako członek spółki zwracamy uwagę na ochronę środowiska.

Odpowiedzialność przedsiębiorcza
Dzięki odpowiedzialnemu postępowaniu z naszymi zasobami i zastosowaniu talentów naszych współpracowników zwiększamy trwale wartość rodzinnego przedsiębiorstwa.

Perfekcyjność
Fachowe kompetencje, innowacyjność, szybkie decyzje oraz elastyczność determinują nasze działania.

Zaufanie i respekt
Nasza współpraca polega na niezawodności, szczerości, przejrzystości i otwartej komunikacji. Respektujemy i przestrzegamy zwyczaje i różnice kulturowe oraz społeczne w krajach, w których pracujemy.