Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Redzējums, Misija, Mūsu vērtības

Redzējums

Messer ir svarīga industriālo gāzu grupa  tās attiecīgajos pamata Eiropas un Ķīnas tirgos.

Messer ir un turpinās būt ģimenes uzņēmums.

Kopā ar mūsu partneriem un asociētajiem uzņēmumiem izmantojuma, sakausējumu un griešanas tehnoloģijās, kā arī precīzijas instrumentu ražošanā mēs pret savu klientu vēlmēm attiecamies akurāti, atbildīgi un ar radošu pieeju.

Lūk, kādēļ mēs esam mūsu klientu un darbinieku pirmā izvēle.Misija

Kā jau ģimenes vadītā uzņēmumā mēs koncentrējamies uz nākotni vērstu darbību galvenajos tirgos un izmantojam savu pieredzi un speciālās zināšanas savas pozīcijas izveidošanai jaunajos tirgos.

Diapazonā no acetilēna līdz ksenonam mēs saviem klientiem piedāvājam produktu portfolio, kas ir viens no plašākajiem un daudzpusīgākajiem tirgū. Mūsu kompānija ražo tādas industriālās gāzes kā skābekli, slāpekli, argonu, oglekļa dioksīdu, ūdeņradi, hēliju, metināšanas aizsarg gāzes, medicīniskās gāzes un neskaitāmus gāžu maisījumus. Mūsu produktu klāsts ir izmeklēts apvienojot izcilus pakalpojumus un ideālu tehnisko aprīkojumu.

Mūsu augstās kvalitātes augstās tehnoloģijas centros mēs strādājam kopā ar mūsu klientiem, lai attīstītu pielietojumu tehnoloģijas gāzu izmantošanai gandrīz katrā industrijā, pārtikas tehnoloģijās, medicīnā, zinātnē un izpētē. 

Saistības, kuras uzņemas mūsu darbinieki, mūsu elastīgā pieeja darbam un tuvā attieksme pret mūsu klientiem vietējos tirgos padara mūs par visiecienītākajiem partneriem.

Ar labām uzņēmējdarbības spējām, tālredzīgu domāšanu un nepārtrauktu attīstību mēs radām pievienoto vērtību, kuru varam sniegt mūsu klientiem un tādā veidā nodrošinām abpusēji veiksmīgu un ilgtermiņa sadarbību.

Stabila finanšu sistēma un atbilstoša peļņa nodrošina mūsu neatkarību un atbalsta mūsu izaugsmes procesu.Mūsu vērtības

Klientu spektrs

Mēs esam orientēti uz individuāliem pasūtījumiem no mūsu klientiem un palīdzam viņiem uzlabot to konkurētspēju un izpildi.

Darbinieku spektrs 

Mēs apmācam, attīstām un atbalstām motivētus, spējīgus un uzticamus darbiniekus. Mēs vēlamies, lai mūsu darbinieki ir attapīgi un atbildīgi komandas biedri. 

Atbildība

Mēs ļoti nopietni uztveram savus sociālos pienākumus pret mūsu darbiniekiem un sabiedrību izturamies ļoti atbildīgi:

  • Drošība: mēs esam atbildīgi par mūsu darbinieku drošību un produkcijas uzturēšanās, kā arī izmantošanas drošību.

  • Veselība: mēs uzstādām darba standartus, kas nodrošina veselības drošību katrai individuālai personai.

  • Vide: kā plašākas sabiedrības biedri mēs aktīvi piedalāmies vides aizsardzībā. 

Kopējā atbildība

Atbildīgi pārvaldot mūsu resursus un izmantojot mūsu darbinieku talantus mēs paaugstinām mūsu uzņēmuma vērtību ilgtermiņā.

Izcilība

Mūsu darbības ir balstītas uz tehnisku pieredzi, jauninājumiem, elastību un spēju pieņemt ātrus lēmumus.

Abpusēja uzticība un cieņa

Mēs izskatām, ka sabiedrība ir balstīta uz uzticības, godīguma, caurskatāmības un skaidras sazināšanās. Mēs cienām un ievērojam kultūras iezīmes, un to valstu sociālās parašas, kurās mēs darbojamies.