Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Vizija, Misija, Mūsų vertybės

Vizija

Messer yra svarbi pramoninių dujų gamybos bei prekybos grupė, aktyviausiai plėtojanti savo veiklą prioritetinėse Europos ir Kinijos rinkose.  

Messer yra ir liks šeimos kompanija.    

Kartu su mūsų partneriais bei kompanijų, naudojančių mechaninio sujungimo, pjovimo ir kitas technologijas, asociacijomis, o taip pat ir tiksliųjų tyrimų bei matavimo prietaisų srityse, mes užtikriname kompetentingą, patikimą bei novatorišką klientų poreikių patenkinimą.

Tai lemia klientų bei kompanijos darbuotojų pasirinkimą, renkantis mus savo partneriu.Misija

Būdami šeimos verslo kompanija, mes koncetruojame savo dėmesį į mums svarbiausias esamas rinkas ir, pasitelkdami mūsų patirtį bei specialistus, tvirtiname savo pozicijas naujose.

Pradedant acetileno ir baigiant ksenono dujomis, mes siūlome klientui plačią produktų gamą, kuri yra žinoma kaip viena plačiausių rinkoje. Mūsų kompanija gamina technines dujas, tokias kaip: deguonis, azotas, argonas, anglies dvideginis, vandenilis, helis; suvirinimo dujas, medicinines dujas bei gausybę įvairiausių dujų mišinių. Kartu su mūsų produktais, mes suteikiame aukštos kokybės paslaugas ir aptarnavimą bei moderniausią techninę įrangą

Dirbdami drauge su mūsų klientais aukštųjų technologijų centruose, mes vystome taikomąsias technologijas, kurios leidžia panaudoti dujas beveik visose pramonės šakose: maisto pramonėje, medicinoje, moksle ir tyrimuose.

Darbuotojų atsidavimas, kompanijos lankstumas ir buvimas vietinėse rinkose arti klient, leidžia mums jaustis esant prioritetiniu kliento partneriu.

Verslo jutimas, įžvalgus mąstymas ir nuolatinis technologinių procesų tobulinimas, sukuria didelę pridėtinę vertę mūsų klientui bei užtikrina ilgalaikę abipusę naudą ir sėkmę.

Solidus ir užtikrintas finansavimas bei sąžiningai uždirbas pelnas yra mūsų nepriklausomybės garantas ir nuolatinio augimo pagrindas.

Mūsų vertybės

Orientaciją į klientą

Pagrindinį dėmesį mes skiriame savo klientų individualiems poreikiams, siekiame padidinti jų konkurencingumą bei pagerinti jų veiklą.

Orientacija į darbuotoją

Mes mokome, ugdome bei skatiname motyvuotus, kvalifikuotus bei lojalius darbuotojus. Mes tikimės, kad mūsų darbuotojai bus sumanūs ir atsakingi komandos nariai. 

Socialinė atsakomybė

Mūsų socialinė atsakomybė darbuotojams bei visuomenei grindžiama šiais principais:

  • Saugumu: mes atsakingi už savo personalo, produkcijos gamybos ir naudojimo saugumą.

  • Sveikata: mes nustatome darbo standartus, užtikrinančius kiekvieno darbuotojo sveikatą ir gerovę.

  • Aplinka: būdami visuomenės dalimi, mes esame atsakingi už aplinkos apsaugą.

Kolektyvinė atsakomybė  

Atsakingai naudodamiesi savo ištekliais bei pritaikydami mūsų darbuotojų gabumus, mes didiname ilgalaikę mūsų kompanijos vertę.

Tobulėjimas 

Mūsų veikla remiasi technine patirtimi, inovacijomis, lankstumu bei sugebėjimu priimti greitus sprendimus.  

Tarpusavio pasitikėjimas ir pagarba

Mes įsitikinę, kad bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, nuoširdumu, aiškiu ir atviru bendravimu. Mes gerbiame šalies, kurioje dirbame, kultūrinius ir socialinius papročius.