Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Visioon, Missjoon, Meie väärtused

Visioon

Messer on oluline tööstusgaaside tootja Euroopa ja Hiina turul.

Messer on ja jääb iseseisvaks perefirmaks.

Koos oma partnerite ja tütarettevõtetega tagame oma klientide vajadused professionaalselt, usaldusväärselt ja innovaatiliselt sellistel aladel nagu sulatamis- ja lõikamistehnoloogia.

Seetõttu eelistavad tarbijad ja töötajad just meid.

Missioon

Kuna tegemist on omanike poolt juhitava perefirmaga oleme fokusseeritud  tulevikku, samal ajal võtame arvesse, et meie turgudel kehtivad erinevad tingimused. Me oleme huvitatud ka

oma kogemuste ja teadmiste laiendamisest uutele turgudele.

Meie toodete skaala on väga lai – atsetüleenist kuni ksenoonini. Seetõttu saame oma klientidele pakkuda tehnilisi-, meditsiini-, toidu- ja spetsiaalgaase. Meie tootevalikut täiustab eeskujulik teenindus ja tipptasemel tehniline varustus ja seadmed.

Oma kõrgeltarenenud tehnoloogiakeskustes töötame tihedas koostöös oma klientidega, arendades välja uusi tehnoloogiaid, mis võimaldaksid kasutada gaase kõikvõimalikes tööstusharudes – toidutehnoloogias, meditsiinis, teadus- ja uurimistegevuses.

Tänu meie kvalifitseeritud töötajate ja nende pühendumusele, meie paindlikkusele ja kliendikesksele lähenemisele, eelistavad kliendid oma koostööpartnerina just meid.

Läbi ärilise elegantsi, tulevikku suunatud mõtlemise ning pidevate protsesside täiendamise, oleme me loonud lisandväärtuse oma klientidele ja niiviisi kindlustanud vastastikkuse kasuliku koostöö pikaks ajaks.

Tugev rahastamispoliitika ja piisav kasumimäär tagavad meie sõltumatuse ja soodustavad jätkusuutlikku arengut.

Meie väärtused

Suund klientidele
Oleme keskendunud oma klientide individuaalsetele nõudmistele ja aitame neil muutuda teo- ja konkurentsivõimelisemaks.

Suund töötajatele
Me treenime, arendame ja edutame motiveeritud, võimekaid ja lojaalseid töötajaid. Eeldame oma töötajatelt leidlikkust ja meeskonnatöö oskust.

Vastutustundlik käitumine
Suhtume väga tõsiselt sotsiaalsetesse kohustustesse, mis meil on oma töötajate ning ühiskonna ees:

  • Ohutus: Jälgime hoolega, et meie tootmisprotsess, toodete käsitlemine ja kasutamine ning meie töötajate töökeskkond oleks ohutu.
  • Tervis: seame tööstandardid, mis kindlustavad iga inimese tervise ja heaolu.
  • Keskkond: ühiskonna liikmena on meil kohustus kaitsta keskkonda.

Ettevõtte vastutus
Oma ressursse vastutustundlikult majandades ning oma töötajate annete kasutades, tõstame ettevõtte pikaajalist väärtust.

Täiuslikkus
Meie tegevus põhineb tehnilisele kompetentsusele, innovaatilisusele, paindlikkusele ja kiirele otsustusvõimele.

Vastastikune usaldus ja austus
Me usume, et koostöö on üles ehitatud usaldusele, siirusele, läbipaistvusele ja otsekohesele suhtlemisele. Me austame ja arvestame nende maade kultuuri ja sotsiaalseid tavasid, kus me töötame.