Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
English Deutsch

Vize, Mise, Naše hodnoty

Vize

Skupina Messer zaujímá přední místo na trhu s technickými plyny a za své klíčové regiony považuje Evropu a Čínu.

Messer je a zůstane nezávislým rodinným podnikem. Myslíme dlouhodobě, konáme důsledně a usilujeme o trvalý úspěch.

Společně s našimi partnery a přidruženými společnostmi vytváříme synergie v oblasti technologií obrábění, spojování a řezání materiálů, stejně jako ve výrobě přesných nástrojů. Přání našich zákazníků plníme kompetentně, spolehlivě a s potřebnou invencí.

Pro naše zákazníky a spolupracovníky proto představujeme tu nejlepší volbu.

Mise

Jako rodinný podnik s dlouholetou tradicí se zaměřujeme na budoucnost, přičemž zohledňujeme odlišnosti našich stávajících trhů. Současně využíváme našich zkušeností a kompetencí k získávání trhů nových.

Od acetylénu až po xenon nabízíme našim zákazníkům bohatou škálu technických a medicinálních plynů včetně plynů pro potravinářství a speciální plyny. Paletu našich produktů doprovázejí vynikající služby a vysoce kvalitní technická zařízení a vybavení.

V nejmodernějších výzkumných centrech vyvíjíme společně s našimi zákazníky aplikační technologie pro použití plynů téměř ve všech průmyslových oblastech, v potravinářství, zdravotnictví, jakož i ve výzkumu a vědě.

Díky angažovanosti našich pracovníků, naší flexibilitě a úzkému kontaktu se zákazníky na lokálních trzích jsme vyhledávaným, preferovaným partnerem.

Obchodním duchem, vizionářskou filozofií a nepřetržitým zdokonalováním našich procesů přinášíme prospěch našim zákazníkům a dlouhodobě tak zajišťujeme společný úspěch.

Zdravým financováním a přiměřenými zisky garantujeme naši nezávislost a trvalý růst.

Naše hodnoty

Orientace na zákazníky
Soustřeďujeme se na individuální požadavky našich zákazníků a pomáháme jim posilovat jejich konkurenceschopnost a výkonnost.

Orientace na zaměstnance
Vzděláváme a podporujeme motivované, výkonné a loajální zaměstnance. Očekáváme vlastní iniciativu, týmovou práci a zodpovědnost.

Zodpovědné jednání
Jsme si vědomi naší sociální zodpovědnosti vůči našim zaměstnancům a společnosti:

  • Bezpečnost: naší povinností je zajištění ochrany zaměstnanců a bezpečnosti výroby, použití a manipulace s našimi produkty.
  • Zdraví: zavádíme a dodržujeme pracovní standardy k zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti zaměstnanců a přispíváme tak k pozitivní atmosféře na pracovišti.
  • Ekologie: jakožto člen společnosti dbáme na ochranu životního prostředí.

Zodpovědnost podniku
Zodpovědným zacházením s našimi finančními prostředky a s využitím talentů našich zaměstnanců dlouhodobě zvyšujeme hodnotu našeho rodinného podniku.

Excelence
Naše aktivity jsou založeny na odborných znalostech, inovativnosti, rychlém rozhodování a flexibilitě.

Důvěra a respekt
Věříme ve spolupráci založené na spolehlivosti, upřímnosti, transparentnosti a otevřené komunikaci. Respektujeme a ctíme kulturní a společenské zvyklosti a odlišnosti v zemích, ve kterých působíme.